Síť Museos Vivos - Živá muzea uspořádala 16. února v Medina de Pomar v Burgosu důležitý informační den, na který byly pozvány všechny místní akční skupiny Kastilie a Leónu (44) a kde byly představeny skvělé výsledky dosažené v první fázi realizace tohoto muzejního projektu.

Konference v Medina de Pomar byla oficiální prezentací dosavadních výsledků projektu v Kastilii a Leónu, stejně jako cílů nové fáze, která začíná právě teď. Z tohoto důvodu se jí zúčastnila také generální ředitelka průmyslu a zemědělsko-potravinářského řetězce Junty María José González Garrachón.

Živá muzea jsou projektem spolupráce, který je z 80 % dotován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (FEADER) Evropské unie (tzv. fondy Leader). Junta de Castilla y León se na něm podílí 14 % a Ministerstvo zemědělství zbývajícími 6 %.

V první fázi se do projektu zapojilo 15 místních akčních skupin z provincií Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria a Valladolid v regionu Kastilie a León, projekt má však i národní a mezinárodní charakter, neboť v letech 2021 a 2022 se do něj zapojí pět muzeí z Galicie a jedno z České republiky.

Od roku 2018, kdy byla zahájena první fáze, přibylo do sítě 77 muzejních prostor, přičemž nejintenzivnější nárůst byl zaznamenán v posledních dvou letech (2021 a 2022).

Hlavním cílem tohoto projektu bylo poskytnout venkovskému prostředí možnost zpřístupnit muzea a interpretační centra nacházející se v malých obcích nebo jiné prvky jejich kulturního dědictví cestovnímu ruchu za nízké náklady a usnadnit tak přístup potenciálním návštěvníkům.

Právě počet návštěv byl jedním z nejzářivějších výsledků tohoto projektu, který v roce 2022 nashromáždil více než 41 000 lidí, kteří navštívili tato "živá muzea" nacházející se ve venkovských oblastech.

Klíčem k tomuto rozšíření a zájmu je inteligentní systém otevírání muzeí, který umožňuje, aby byla otevřena 24 hodin denně a 365 dní v roce. "Chytrý" systém, díky němuž se stala finalisty soutěže European Rural Inspiration (RIA) Awards 2022 v kategorii Digital Futures.

Museos Vivos + začíná 

Projekt Museos Vivos + bude zahájen v květnu 2023 v Kastílii a Leónu s novými rozpočty a dotacemi Leader, které umožní kontinuitu po dobu dvou let a konsolidaci sítě.

Jak již bylo oznámeno, hlavními cíli projektu Museos Vivos + budou:

  • Začlenění nových místních akčních skupin (v Kastílii a Leónu již byly podány tři žádosti ).
  • Integrace nových prvků kulturního dědictví: kostely, kaple, hrady...
  • Upevňování spolupráce v regionu Kastilie a León
  • Spolupráce s ostatními místními akčními skupinami ve Španělsku a EU.

Další novinkou je návrh na vytvoření sdružení Živá muzea, které by upevnilo kontinuitu akcí a pokusilo se získat více finančních prostředků na propagaci; místní akční skupiny nebo skupiny pro rozvoj venkova, které se účastní tohoto projektu spolupráce, a majitelé muzeí (městské rady) mohou být začleněni jako aktivní partneři a společnosti související s projektem jako spolupracující partneři.

Podle José Andrése Garcíi Moro, prezidenta GAL ADRI Valladolid Norte, koordinátora projektu Živá muzea, je záměrem pokračovat v tomto novém rámci fondů Leader 2023-2025, aby mohl být rozšířen na nová území v regionu Kastilie a León, a to i na národní úrovni.

"Je to projekt, který naplnil naše území souhvězdím atrakcí, jimiž jsou naše muzea. Muzea, na která se prášilo. Jak řekl generální ředitel na konferenci INTUR, byl tu kufr a na něj byla nasazena kolečka," zdůraznil García Moro.