Síť živých muzeí-živých muzeí stanovila rekord v přílivu návštěvníků v tomto létě 2022. Jen za červenec a srpen bylo zaregistrováno téměř 10 000 návštěvníků! v téměř 70 muzeích, které tvoří náš projekt.

Celkem bylo v těchto dvou letních měsících zvládnuto 3 007 návštěv, které umožnily přístup 9 947 lidem. Toto číslo představuje nárůst toku návštěvníků o 50% ve srovnání s první polovinou roku, kdy bylo napočítáno něco málo přes 5 570 návštěv, které umožnily více než 21 000 návštěvníkům navštívit jedno z 67 živých muzeí, které tvoří tuto síť.

"Nárůst počtu muzeí nám umožnil zvýšit počet návštěvníků. Ale také, a především, slovo z úst 20 000 návštěvníků, kteří dříve přišli do některých muzeí a že rok 2022 je dobrým rokem pro vnitrozemský cestovní ruch a naše muzea byla konsolidována jako prvek turistické přitažlivosti na územích, ve kterých se nachází, "říká Eugenio García Rojo, zodpovědný za projekt Živá muzea.

Milník z hlediska přílivu návštěvníků, který Eugenio Rojo může ocenit pouze pozitivně a přímo souvisí s důležitým závazkem k šíření projektu Živá muzea-Živá muzea, který jeho propagátoři realizují již více než rok.