Síť Living Museums-Living Museums zahájí novou fázi projektu v roce 2023 s novinkou , že se znovu otevře integraci nových území Kastilie y León, jakož i začlenění kostelů a pousteven jako nových muzejních prostor sítě.

Na tom se dohodli manažeři 15 místních akčních skupin, které jsou v současné době do projektu zapojeny.

Začlenění do sítě kostelů a pousteven umožní, aby tyto budovy byly otevřeny 24 hodin denně, 365 dní v roce, prostřednictvím technologického systému používaného Živými muzei, což dává příležitost milovníkům sakrálního umění vychutnat si je s pohodlím a svobodou.

Dobré fungování tohoto muzejního modelu bylo také příčinou nárůstu žádostí o integraci z jiných území Kastilie y León, které nemohly být začleněny v roce 2018, kdy začalo. Tato situace bude nyní vyřešena zahájením nové fáze v roce 2023.