V souvislosti s konáním konference s názvem"CLLD: POST-2020. MÍSTNÍ AKCE V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ, která se bude konat v Bruselu od 2.

Tuto mezinárodní konferenci pořádá GŘ Agri Evropské komise a Evropská síť pro rozvoj venkova (ENRD) v kongresovém centru v hlavním městě Evropské unie https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/conferences/post-2020-local-action-changing-world-3-4-december-brussels_en

"Živámuzea"doufá, že bude pracovat jako nadnárodní projekt na začátku roku 2020; a v současné době čítá 16 partnerů ze 3 zemí Evropské unie (EU) – 13 Španělů, 2 z České republiky a 1 z Rumunska. Zatímco místní akční skupiny (GAL) z Německa, Litvy, Lotyšska, Spojeného království mají zájem; v současné době čeká na rozhodnutí připojit se ke dvěma španělským galům a jeden z Estonska.

Tato prezentace se bude snažit upoutat pozornost ostatních zemí EU s cílem dosáhnout 20 galů.