V oblasti oslav Evropského venkovského parlamentu, který se bude konat v Candásu (Astuře) od 6 Https://erp2019.eu/programme/

"Živámuzea"doufá, že bude pracovat jako nadnárodní projekt na začátku roku 2020; a v současné době čítá 16 partnerů ze 3 zemí Evropské unie (EU) – 13 Španělů, 2 z České republiky a 1 z Rumunska. Zatímco místní akční skupiny (GAL) z Německa, Litvy, Lotyšska, Spojeného království mají zájem; v současné době čeká na rozhodnutí připojit se ke dvěma španělským galům a jeden z Estonska.

Cílem této prezentace je upoutat pozornost nejméně dvou seznamů GAL z jiných zemí EU s cílem dosáhnout 20 seznamů GAL.