Náš projekt navazuje na cyklus prezentací v rámci veletrhu vnitřního cestovního ruchu "Intur 2018", tentokrát z centrálního stánku Junta de Castilla y león,

Měli jsme přítomnost Eugenio García-rojo, manažer koordinační skupiny projektu "Adri Valladolid Norte", který byl zodpovědný za propagaci projektu a jeho činnost a realizaci ve venkovském prostředí, máme také Miguel A. Fernández jako zodpovědný za technické vybavení muzeí, který byl zodpovědný za informování publika o podrobnostech, aby mohli přistupovat k centrům.

a závěr mě a jako závěr prezentace máme podporu jednoho z našich nejroztomilejších novinářů v Kastilii a Leónu, Javiera Péreze Andrése,který neváhal posílit a ocenit naše muzea a naši iniciativu jako jeden ze základních pilířů podpory kultury a růstu ve venkovském prostředí.

 

 

Video z prezentace v sobotu 24.