Rezervace

Některá muzea mají plány, průvodce a specifické systémy návštěv, konzultujte dříve v části "Informace o návštěvách" možnosti a podmínky každého muzea nebo centra.

Odpovědnost za jednání skupiny návštěvníků bude spočívat na osobě, která provádí registraci.

Kontrolní tým "Živých muzeí" může provádět bezpečnostní šetření za účelem ověření zaznamenaných údajů.

I když jsou návštěvy umožněné nezletilým osobám, musí být registrace vždy prováděny osobou plnoletou.

Z bezpečnostních důvodů budou rezervace provedené po 22 hodině předmětem bezpečnostního šetření a odpověď může být odložena na následující den.

ODPOVĚDI, KTERÉ OBDRŽÍTE, A AUTORIZACE SE MOHOU OBJEVIT V ČÁSTI "SPAM" TAKÉ V TÉTO ČÁSTI.

VŠECHNA CENTRA A MUZEA JSOU STŘEŽENA BEZPEČNOSTNÍMI KAMERAMI. Registrací souhlasíte se sledováním kamerami a s využitím osobních údajů k registraci.

UJISTĚTE SE, ŽE DVEŘE JSOU ZAVŘENÉ, KDYŽ BUDOVU OPOUŠTÍTE!